Personvern og vilkår for bruk

Informasjon om konkurranser

Informasjonen som vises om konkurransene (eksempelvis arrangør, premie, type konkurranse, gratis/ikke gratis, trekningsdato) i konkurranseoversikten er veiledende. Vi arbeider for å ha en oppdatert oversikt med korrekt informasjon om konkurransene, men det er alltid informasjonen på arrangørens side eller siden hvor konkurransen gjennomføres som er gjeldende.

Nyhetsbrevutsendelser

KonkurranseNett er ikke ansvarlige for eksterne siders nyhetsbrevutsendelser. Vårt nyhetsbrev er merket "KonkurranseNett" og sendes kun til registrerte brukere som gir aksept for å motta nyhetsbrev. Vi kan ved spesielle tilfeller sende nyhetsbrev til samtlige medlemmer dersom vi ser behov for å informere om hendelser relatert til KonkurranseNett eller KonkurranseNetts søstersider.

KonkurranseNett er ikke ansvarlig for innhold på eksterne sider

Vi linker til nettstedet som arrangerer konkurranser og er, som en konstantering, ikke ansvarlig for trekning, premieutlevering eller rammer rundt konkurransene vi linker til. Ettersom vi ikke er ansvarlige for innhold på eksterne sider er vi heller ikke ansvarlige for følger av brukernes handlinger på de eksterne nettstedene. Eksempler på handlinger er transaksjoner og distribusjon av kontaktinformasjon.

KonkurranseNett har ikke mobiltjenester

KonkurranseNett arrangerer ikke mobilkonkurranser. Dersom du har spørsmål om en mobilkonkurranse må dette tas opp med arrangøres. Se forøvrig punktet "KonkurranseNett er ikke ansvarlig for innhold på eksterne sider".